dot

dot
หนูหริ่ง (Mus Musculus) article

 

     หรือบางครั้งเรียกว่า house mouse เป็นหนูในตระกูล Mus ชนิดที่พบเห็นตามบ้านเรือนมาก เป็นหนูบ้านที่มีขนาดเล็กที่สุด มีน้ำหนักตัวเพียง 10 – 15 กรัม ขนาดลำตัวและหัวยาวประมาณ 74 มม. หางยาวประมาณ 79 มม. ตีนหลังยาวประมาณ 16 มม. ใบหูยาวประมาณ 12 มม. มีเต้านมรวม 5 คู่ อยู่ที่อก 3 คู่ และที่ท้อง 2 คู่

     ลักษณะรูปร่าง จมูกแหลม ขนด้านหลังสีเทาบางทีมีสีน้ำตาลปน มีลักษณะอ่อนนุ่ม ขนด้านท้องสีขาวส่วนหางมี2สีด้านบนสีดำส่วนด้านล่างสีจางกว่า

     ถิ่นที่อยู่อาศัย ตามบ้านเรือน มักชอบหลบซ่อนตัวอยู่ตามตู้ โต๊ะ ที่เก็บของ ตามช่อง ฝาผนัง ตามครัวกินอาหารได้ทุกชนิดแต่ชอบพวกเมล็ดพืชข้าว

     การแพร่พันธุ์ออกลูกปีละประมาณ8ครอกลูกหนึ่งครอกมีจำนวน 5-6 ตัว

     ระยะทางหากิน 10–30 ฟุต 

     ลักษณะมูล ขนาดเล็กกลมยาวปลายแหลมยาวประมาณ 1/8 นิ้ว

     

 

 
ชนิดของหนู

หนูจี๊ด (Rattusexulans) article
หนูท้องขาว (Rattus Rattus) article
หนูนอร์เวย์ (Rattus Norvegicus) article